Optocht Zeskante Steen weer geslaagd

Beschrijving:
Met zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Jacob en Prinses Anne werd het door het dorp een lange stoet van 106 praalwagens en een tiental prachtige loopgroepen uit de buurtdorpen. Onder hen ook het prinsenpaar van zustervereniging De Kainbongels uit Emmer Compascuum met gevolg. De naar schatting 35.000 bezoekers kregen waar voor hun geld. De toegang naar Flintenstad was overigens ook nu gewoon gratis. Opvallend was ook deze keer weer het vele werk dat er door de praalwagenbouwers was geleverd. Ook waren er prachtige creaties te bewonderen die de loopgroepen met elk een eigen thema tot stand hebben gebracht.

Locatie:
Centrum Flintenstad Barger Oosterveld

Foto's